Online angol magántanár skype-n (byaslondon)

Angol (Módbeli segédigék 3.)


-->

MÓDBELI SEGÉDIGÉK
Modals

Szabály: Módbeli segédigék után infinitive áll!!! infinitive= ige szótári (ragozatlan) alakja

Can
Tud
Have to
Kell (külső k.)
Could
Tud, tudott
Should
Kellene
Be able to
Képes, tud
Ought to
Kellene
Need
Szükséges
May
Szabad, lehet
Must
Kell (belső k.)
might
Szabad, lehet

1. Képesség (Ability)
- jelen: CAN
(I can swim.= Tudok úszni.)
- múlt: COULD was, were able to = tudtam
(I could swim, but I wasn’t able to because the weather was bad.)
- jövő: WILL BE ABLE TO
(Next month I will be able to swim.)

2. Szükségesség (Necessity)
NEED I need you. (don’t need)
I need to buy it. (Needn’t)

3. Kötelezettség (Obligation)
- jelen:
MUST (belső kényszer) (must be= bizonyára)
HAVE TO (külső kényszer)
- múlt: HAD TO
- jövő: WILL HAVE TO
MUST - kell
MUSTN’T - tilos
NEEDN’T – nem kell
SHOULD – kéne, illene
OUGHT TO - illene

4. Megengedés (Permission)
MAY, CAN, COULD (szabad, lehet)
May I help you? (Segíthetek?)
Can I help you?
Could I help you?

5. Valószínűség (Probability)
95 % - It will be Joe. (Lesz az.)
80 % - It can be Joe. (Kell, hogy legyen)
┌ may ┐
50 % - It ┤ could ├ be Joe. (Lehet, hogy)
└ might ┘


SEGÉDIGÉK MÚLT IDEJE:
Segédige+ have + ige 3. alakja
I must have gone. (Mennem kellett.) A have-et nem ragozzuk!
He must have been here. (Ő bizonyára itt volt.) 

Jelen időben: 
He must be here. (Ő bizonyára itt van.) Szalontai Teréz
angol magántanár
--------------------------------------------------------------

Népszerű bejegyzések